Akademi for Præstekadetter

Nyt fagligt studiejob skal styrke teologstuderendes pastorale kompetencer og give indsigt i præsteembedet.

 

Unik mulighed for studerende
Favrskov Provsti opretter fra efteråret 2019 et Akademi for Præstekadetter. Det er målrettet kandidatstuderende på teologi, som ønsker at få erfaringer med konkret præstearbejde.

Præstekadetterne bliver ansat i op til 2 år med et ugentligt timetal på ca. 10 timer.

Akademiet bygger bro
Som præstekadet bliver man en del af den folkekirkelige hverdag og kommer i nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er som folkekirkepræst. 

Det betyder, at man allerede som studerende får en unik mulighed for at opøve kompetencer i grundlæggende præsteopgaver – det kan være sjælesorg, prædikenskrivning, tilrettelæggelser af gudstjenester mm. 

Faglig tyngde og personlig udvikling
Akademiet tilbyder et samlet forløb, der opdeles  i moduler, hvor præstekadetterne kommer igennem en række pastoralteologiske refleksioner i akademiet - i en vekselvirkning med praksis ude i menighederne i tilknytning til præsterne på stedet. 

Det sikres, at kadetterne har overskuelige arbejdsopgaver og opgaverne for den enkelte kadet bliver fastlagt i samspil mellem akademi-leder, kadet og den lokale  præst/kirke.

Det er Favrskov Provsti der sammen med Aarhus Stift står bag Akademi for Præstekadetter. 
Evalueringen af projektet sker i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter.

 

Om akademiet

Mød akademiets leder her

Kontakt

 

 
 

Festlig opstart 21. august kl.17.00

Kom til festgudstjeneste onsdag d. 21 aug.
kl. 17.00 i Nr. Galten kirke.
Biskop Henrik Wigh-Poulsen prædiker og efterfølende er der reception i Hadsten sonegård.
Her er der mulighed for at hilse på kadetterne.
Alle er velkomne.

Tilmelding til andn@km.dk senest 5.aug.