Akademi for Præstekadetter

Nyt fagligt studiejob skal styrke teologstuderendes pastorale kompetencer og give indsigt i præsteembedet.

 

Unik mulighed for studerende
Favrskov Provsti opretter fra efteråret 2019 et Akademi for Præstekadetter. Det er målrettet kandidatstuderende på teologi, som ønsker at få erfaringer med konkret præstearbejde.

Præstekadetterne bliver ansat i op til 2 år med et ugentligt timetal på ca. 10 timer svarende til ca. 7000 kr. om måneden.

Akademiet bygger bro
Som præstekadet bliver man en del af den folkekirkelige hverdag og kommer i nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er som folkekirkepræst. 

Det betyder, at man allerede som studerende får en unik mulighed for at opøve kompetencer i grundlæggende præsteopgaver – det kan være sjælesorg, prædikenskrivning, tilrettelæggelser af gudstjenester mm. 

Faglig tyngde og personlig udvikling
Akademiet tilbyder et samlet forløb, der opdeles  i moduler, hvor præstekadetterne kommer igennem en række pastoralteologiske refleksioner i akademiet - i en vekselvirkning med praksis ude i menighederne i tilknytning til præsterne på stedet. 

Det sikres, at kadetterne har overskuelige arbejdsopgaver. Det betyder bl.a., at de fortrinsvist tilknyttes et eller få sogne, som de får mulighed for at få et kendskab til og derved bliver en genkendelig del af præstekollegiet på stedet.

Opgaverne for den enkelte kadet bliver fastlagt i samspil mellem akademi-leder, kadet og den lokale  præst/kirke.

Det er Favrskov Provsti der sammen med Aarhus Stift står bag Akademi for Præstekadetter. 
Evalueringen af projektet sker i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter.


 

Mød Eva Pedersen, der er leder af Akademi for Præstekadetter og har været præst i 11 år.

Her fortæller hun om sine egne erfaringer med overgangen fra studieliv til arbejdsliv og om hvor hun ser styrken i Akademi for Præstekadetter.

Se mere

 

 
 

Ansøgning: